eZmluvy.sk


Poskytovanie služieb, spočívajúcich v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a vyčlenenie nemocničných lôžok