eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkovéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Čižatice, Čižatice 65, 044 47 Kecerovce0 € (03.12.2015)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, Námestie slobody 1, 02601 Dolný Kubín ...LaBeLa, s.r.o., Bzinská 70/26, 026 01 Bziny0 € (03.12.2015)
Dodatok č. 2/ DZ221301200780102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ...Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRObec Zuberec0 € (28.12.2015)
Licenčná zmluvaEkonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 BratislavaZoran Ciric0 € (03.12.2015)
Dodatok č. 8 k zmluve č. 0155/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátnehoUniverzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda A. Hlinku 1, 94974 NitraMinisterstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava 813301 175 € (03.12.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkovéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Mokrance, Mokrance 38, 045 01 Moldava nad Bodvou0 € (03.12.2015)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-059/2015Obec Mníšek nad Popradom, Mníšek nad Popradom 126 ,065 22 Mníšek nad PopradomSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ...14 359 € (03.12.2015)
Zmluva o spolupráciUniverzita Komenského v Bratislave - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, ...Scientia, vedecká agentúra, Špitalská 7, 814 92 Bratislava400 € (03.12.2015)
Licenčná zmluvaEkonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 BratislavaMikuláš Cár0 € (03.12.2015)
Dodatok č.3 k zmluve č. VŠC-7/2012-M-065 o vykonávaní športovej činnosti za VŠC DUKLA B. ...VŠC DUKLA Banská BystricaMartin Tišťan0 € (28.12.2015)
Zmluva o poskytnutí vrátenej pomôcky do užívaniač. 01/2015/OSVÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Hurbanová 16, 010 01 ŽilinaZariadenie pre seniorov Prievidza, J.Okáľa 6, Prievidza0 € (03.12.2015)
Zmluva o dieloAkadémia umení v Banskej Bystrici, ul. Jána Kollára 22, 974 00 Banská BystricaMgr. Zuzana Leškanic Majlingová40 € (03.12.2015)
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. 278/1993 Z. ...Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 BratislavaCHRISTMAS TREE s.r.o., Narcisová 50, 821 01 Bratislava19 € (03.12.2015)
Zmluva o ubytovaní č. 2015/2016Jana LukášikováUniverzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Námestie Jozefa Herdu 2, 917 00 Trnava350 € (03.12.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevodeMinisterstvo obrany, BratislavaÚrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín38 562 € (03.12.2015)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-038/2015Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské PodhradieSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ...14 359 € (03.12.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkovéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Dražkovce , Dražkovce 45, 038 02 Dražkovce0 € (03.12.2015)
Objednávka služieb a zmien VVN účtov k zmluve č. 0120061236 - call centrum na I. polrok 2016 ...Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská BystricaSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava189 000 € (03.12.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkovéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Dolný Kalník , Dolný Kalník 16, 038 02 Dražkovce0 € (03.12.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkovéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Borcová , Borcová 45, 038 44 Jazernica0 € (03.12.2015)
Najnovšie zmluvy | << predchádzajúca stránka (2) ... stránka 3 z 49794 ... nasledujúca stránka (4) >> | Najstaršie zmluvy