eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaJF0 € (03.12.2015)
licenčná zmluvaSlovenské národné múzeum , Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 BratislavaSOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 ...0 € (03.12.2015)
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osobyNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaŠČ798 € (03.12.2015)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-065/2015Obec Sulín, Sulín 99, 065 46 Malý LipníkSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ...14 359 € (03.12.2015)
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaSF0 € (03.12.2015)
Zmluva o nájme majetku štátuNárodný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BratislavaMV SR, CPTN - ON, Pribinova 2, 812 72 Bratislava96 € (03.12.2015)
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaĽA0 € (03.12.2015)
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaFK0 € (03.12.2015)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-064/2015Obec Stráňany, Štráňany 17, 065 33 Veľký LipníkSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ...14 359 € (03.12.2015)
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaIL0 € (03.12.2015)
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osobyNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaŠČ106 € (03.12.2015)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-063/2015Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03 PodolínecSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ...14 359 € (03.12.2015)
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaMR0 € (03.12.2015)
Zmluva o udelení licencie na používanie diela č. XII/32/2015/FiF UKUniverzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX ...Akram Naibov-Aylisli, ul. Chagani, 26/32, Baku, AZ-1000, Azerbajdžan200 € (03.12.2015)
Kúpna zmluvaMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 BratislavaŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava41 338 € (03.12.2015)
Zmluva o spolupráciUniverzita Komenského v Bratislave - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, ...Scientia, vedecká agentúra, Špitalská 7, 814 92 Bratislava2 500 € (03.12.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkovéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Rákoš, Rákoš 95, 044 16 Bohdanovce0 € (03.12.2015)
odatok č. 1 k Zmluve č. VŠC-7/2014-M-037 o vykonávaní športovej činnosti za VŠC DUKLA B. ...VŠC DUKLA Banská BystricaPavol Fázik0 € (28.12.2015)
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie dielaVysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 BratislavaPetra Pauer Hoffstädterová450 € (03.12.2015)
Licenčná zmluvaEkonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 BratislavaIng. Soňa Coss, PhD.0 € (03.12.2015)
Najnovšie zmluvy | << predchádzajúca stránka (1) ... stránka 2 z 49794 ... nasledujúca stránka (3) >> | Najstaršie zmluvy